Navsari Taluka

Navsari Taluka Villages List

Sr.NoVillage NameVillage CodePincode
1Adada522898396445
2Amadpor522859396445
3Ambada522875396469
4Amri522858396445
5Arsan522908396436
6Ashtagam522881396433
7Asundar522844396415
8Bhattai522872396427
9Bhula Faliya522895396433
10Bhunwadi522905396466
11Boriach522902396580
12Butlav522893396466
13Chandravasan Supa522901396472
14Chhapra (CT)522911396445
15Chovisi (OG)522913396427
16Dabhalai522890396466
17Dandesar522866
18Dantej522885396445
19Dhaman522846396415
20Dharagiri522870396427
21Italva522886396445
22Jamalpore (OG)522912396455
23Kabilpor (CT)522909396424
24Kachhol522897396350
25Kadipor522856396424
26Kaliawadi (CT)522910396427
27Kambada522904396466
28Kanbad522894396466
29Kasbapar522857396445
30Khadsupa522896396445
31Khergam522862396463
32Kumbhar Faliya522892396466
33Kurel522852396469
34Mahudi522906396466
35Mogar522900396445
36Moldhara522860396427
37Munsad522873396463
38Nagdhara522891396466
39Nasilpor522871396427
40Navapara522877396469
41Navsari (M + OG)802614
42Onchi522867396469
43Padgha522855396445
44Pardi522888396466
45Partapor522899396463
46Parthan522847396475
47Pera522851396418
48Pinsad522854396475
49Puni522907396466
50Rajwada522903396466
51Sadlav522880396463
52Sarai522845396415
53Sarona522850396475
54Sarpor522889396466
55Satem522878396466
56Shahu522864396469
57Singod522865396469
58Sisodra (Ganesh)522883396463
59Supa522853396418
60Tarsadi522861396418
61Telada522849396475
62Tighra522884396427
63Toli522879396469
64Ugat522876396469
65Un522882396466
66Vachharvad522863396469
67Vasar522874396469
68Vejalpor522848396421
69Viraval522869396445
70Virwadi522868396424
71Wada (Sisodra)522887396463