જરૂરથી આવજો… ગીતા માણેકે સરદાર પટેલ ઉપર ખૂબ સંશોધન કરી પુસ્તક “સરદાર પટેલ ધ ગેમ ચેન્જર” લખ્યું છે…. તેમના સંશોધન હેઠળ સરદાર પટેલ અંગે ઘણી નવી વાતો જાણવા મળશે…


Sardar Samarak Trust Gandevi & Rotary Club Of Gandevi Organise

RIDE FOR UNITY

link for registration of 31st Oct cycling event 👍🚴‍♂️🚴‍♀️https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG06ByZOSJiP1XEsspf9pYs6CaXljLTa4bkb51JlfXxGJpSQ/viewform?usp=pp_url


Navsari District Road Cycling championship 2021 organised in Navsari

નવસારી જીલ્લાની સાયકલીંગ સ્પર્ધા યોજાઈ એ

http://dhunt.in/ngskk?s=a&uu=0x7c1c4344da2473ba&ss=pd
Source : “સત્ય પ્રહરી સમાચાર”


World Mental Health Day

Ride Date : 10.10.2021, Sunday 50K Ride (Self Supported Ride)

Ride Start : 6.00 AM NC Point (Lunsikui)

Route : NC Point (Lunsikui), Itarva, Gandhi Smruti Flyover-Abrama- Amalsad-Bilimora

Return Same Route

Ride End : 9.00 AM @ Civil Hospital, Navsari Followed by Refreshment

NO HELMET NO RIDE

Fillup below form to join the event as a participant.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc44PQl9ZWhrzNZ0dZPjw0taD_TLy7_hrK3L6R5lmDQdRMGDA/viewform?usp=pp_url


Makar Sankrati (14 Jan,2022)

When Sun God (Surya Dev) enters Capricorn, then the festival of Makar Sankranti is celebrated. On this day, lakhs of devotees bathe and donate and do religion on the banks of the Ganges and other holy rivers.

Makar Sankranti: The festival has special significance in Hinduism. This year, this festival will be celebrated on 14 January. According to mythological beliefs, this day is celebrated for the arrival of new fruits and new seasons. When Sun God enters Capricorn, then the festival of Makar Sankranti is celebrated. On this day, lakhs of devotees bathe and donate and do religion on the banks of the Ganges and other holy rivers.

Source : https://m.dailyhunt.in/news/india/english/newscrab-epaper-newcrb/makar+sankranti+2021+learn+how+the+festival+of+makar+sankranti+is+celebrated+in+which+state+of+india+-newsid-n241952354?listname=topicsList&index=0&topicIndex=0&mode=pwa&action=click


Cycle Rally on Gujarat Day(28th Apr,2022)

Date : 1.05.2022, Sunday

Time : 7.15 AM to 8.15 AM

Route : Lunsikui – Junathana – Tower – Fuwara – Railway Station

Distance : 5 km NON-TIME

Minimum Age : 8 years and above

Fees: Complimentary. No charges, just come to have lots of FUN

Participants shall get Surprise Gift from Navsari Vijalpore Nagarpalika

Registration Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDOgMsqWXJlwcweYsUxl2MVAvllpPMpsGVtX1VReBY8DL3QQ/viewform?usp=pp_url